ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ
П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 120700012
ВЪВЕДЕНИ В ОИК

за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО
на 13.03.2016 г.

населено място с.Буковец кметство Буковец
община Брусарци
област МОНТАНА

ЧАСТ І

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и независими кандидати 2
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 протокола по чл. 215, ал. 4 от ИК – Приложение № 77-МИ/Приложение № 79-МИ от изборните книжа 200

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:

1. Брой на избирателите според избирателния/те списък/ци при предаването му/им на СИК
(сумата от числата по букви „а“ и „б“ от тази точка)
162
а) Избирателен списък – част І 162
б) Избирателен списък – част ІІ 0
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница/и (под чертата) на избирателния/те списък/ци в изборния ден 0
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) 128

ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ:

Приложения към избирателния/те списък/ци:

4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа 0
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа 0

5. Бюлетини извън избирателната кутия

5.а) брой на неизползваните бюлетини 70
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) 1
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (когато номерът на бюлетината не съответства на номер в кочана) 0
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (при които е използвана възпроизвеждаща техника) 0
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228 от ИК (показан публично вот след гласуване) 0
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК 1

СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНАТА КУТИЯ, СИК УСТАНОВИ:

6. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини 128
7. Брой намерени в избирателната кутия недействителни гласове (бюлетини) 2
8. Брой намерени в избирателната кутия действителни гласове (бюлетини) 126

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партия/коалиция
и имената на кандидата
Действителни
гласове
Недействителни
гласове
1 ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ
БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
74 1
4 ВЕРГИНИЯ ВЕРГИЛОВА СТОЯНОВА
ПП ГЕРБ
52 1
  Празни бюлетини или бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя 0