Списък на СИК в кметство Маломир, община Тунджа, област Ямбол / 13.03.2016 по данни въведени в ОИК

с.Маломир

00027 00054