Списък на СИК в кметство Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора / 13.03.2016 по данни въведени в ОИК

с.Козаревец

00187