Списък на СИК в кметство Бачково, община Асеновград, област Пловдив / 13.03.2016 по данни въведени в ОИК

с.Бачково

00067