Списък на СИК в кметство Софрониево, община Мизия, област Враца / 13.03.2016 по данни въведени в ОИК

с.Софрониево

00009 00010 00012