Мандати за разпределяне: 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
14249 - 15.88215150.882151 15 + 1 = 16
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
486 - 0.54170
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
3496 - 3.8966930.896691 3 + 1 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
14692 - 16.37592160.37592 16 + 0 = 16
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
1769 - 1.9717510.971751 1 + 1 = 2
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
85 - 0.09474
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
801 - 0.89281
22ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
108 - 0.12038
24ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
205 - 0.22850
26ПП ЕСИ
(политическа партия)
22 - 0.02452
28ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
35 - 0.03901
29ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
409 - 0.45588
30ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
319 - 0.35556
31ПП „ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА РЕГИОНИТЕ”
(политическа партия)
36 - 0.04013
32ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
405 - 0.45142
33МКП "ЕДИННИ ЗА ШУМЕН"
(коалиция на политически партии)
333 - 0.37117
34ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
55 - 0.06130
35ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
17 - 0.01895
36ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
240 - 0.26751
37ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
149 - 0.16608
38МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД"
(коалиция на политически партии)
1315 - 1.4657210.465721 1 + 1 = 2
39ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
122 - 0.13598
40ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
163 - 0.18168
41ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
1263 - 1.4077610.40776 1 + 0 = 1
42МКП "ДЕСЕН СЪЮЗ ЗА ШУМЕН"
(коалиция на политически партии)
615 - 0.68549
 1. Сумата на действителните гласове е 41389
 2. Отношението 41389/41 е 1009.48780 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 1010 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 41 - 0 = 41 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 41 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" е равна на 36784.
 8. Квотата на Хеър е 36784/41 = 897.17073
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №9 ПП "АТАКА" с най-голям остатък 0.97175 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.89669 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.88215 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №38 МКП "ДЕМОКРАТИ ЗА ДЕСЕТИЯ ГРАД" със следващ най-голям остатък 0.46572 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.