Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1149 - 3.8016730.801671 3 + 1 = 4
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
161 - 0.53270
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
842 - 2.7859120.785911 2 + 1 = 3
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1395 - 4.6156140.61561 4 + 0 = 4
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
214 - 0.70806
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
116 - 0.38381
24КП "ТИЧА"
(коалиция на политически партии)
506 - 1.6741910.674191 1 + 1 = 2
25ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
605 - 2.0017520.00175 2 + 0 = 2
26ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
181 - 0.59887
27ПП ЕСИ
(политическа партия)
180 - 0.59556
28ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
36 - 0.11911
29КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
641 - 2.1208620.12086 2 + 0 = 2
30ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
112 - 0.37057
31ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
8 - 0.02647
32ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
10 - 0.03309
33ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
38 - 0.12573
 1. Сумата на действителните гласове е 6194
 2. Отношението 6194/17 е 364.35294 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 365 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ТИЧА", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ТИЧА", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" е равна на 5138.
 8. Квотата на Хеър е 5138/17 = 302.23529
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ТИЧА", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ТИЧА", ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ", КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.80167 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.78591 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 КП "ТИЧА" със следващ най-голям остатък 0.67419 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.