И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Нови пазар
област ШУМЕН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 34
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 34
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 16013
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 12
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 5
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 11
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 9046
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 9047
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 750
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 8297

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1062
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1504
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1504
9ПП "АТАКА"384
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"928
22КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"377
23КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"1886
24КП "КОАЛИЦИЯ ЕДИННИ ЗА НОВИ ПАЗАР"160
25ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"146
26ПП ЕСИ324
27ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"22

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
21

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 396 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"3
23КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"6


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Румена Стойнова Цанева
Ангел Любенов Куцаров
Боряна Дочева Христова
Айсел Исмаил Руфад
Бейхан Ахмед Юсуф
Фейдан Васви Мустафа
Исмел Хасан Ибрям
Хюсеин Хамид Юсеин
Васил Еленков Тонев
Ивалина Кирчева Димитрова
Красимира Дамянова Бунова
Александър Руменов Милков
Атанас Георгиев Атанасов
Веско Димов Вълчев
Красимир Лалчев Костадинов
Румен Панайотов Христов
Николай Ангелов Николов
Иван Христов Безус
Рангел Драгомиров Рангелов
Мира Чанкова Славова
Любен Илиев Дамянов