Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1062 - 3.2396930.23969 3 + 0 = 3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
1504 - 4.5880340.5880314 + 1 = 5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1504 - 4.5880340.58803 4 + 0 = 4
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
384 - 1.17141
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
928 - 2.8309120.830911 2 + 1 = 3
22КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
377 - 1.15006
23КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР"
(коалиция на политически партии)
1886 - 5.7533450.753341 5 + 1 = 6
24КП "КОАЛИЦИЯ ЕДИННИ ЗА НОВИ ПАЗАР"
(коалиция на политически партии)
160 - 0.48809
25ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
146 - 0.44538
26ПП ЕСИ
(политическа партия)
324 - 0.98838
27ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
22 - 0.06711
 1. Сумата на действителните гласове е 8297
 2. Отношението 8297/21 е 395.09524 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 396 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР" е равна на 6884.
 8. Квотата на Хеър е 6884/21 = 327.80952
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №14 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" с най-голям остатък 0.83091 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №23 КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА НОВИ ПАЗАР" със следващ най-голям остатък 0.75334 (колона 7 от таблицата).
 15. Остава само един неразпределен мандат, а №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" и №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" имат равен остатък 0.58803 (колона 7 от таблицата), който е следващ по големина.
 16. Изтеглен е жребий от ОИК, според който третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.