И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Върбица
област ШУМЕН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 19
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 19
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8762
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 11
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 1
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 11
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 5784
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 5784
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 665
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 5119

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"559
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1939
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"595
9ПП "АТАКА"51
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"70
22КОАЛИЦИЯ "СИНЯ КОАЛИЦИЯ"95
23ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"34
24ПП "СОЛИДАРНОСТ"162
25ПП ЕСИ396
26КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"1126
27ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”92

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 302 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
25ПП ЕСИ2
26КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"4


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Емил Иванов Димов
Радослав Добрев Чалъков
Кадир Назиф Хасан
Мехмед Хюсеинов Юсуфов
Бинол Хасанов Пехливанов
Салих Мустафов Тупев
Енвер Якуб Исуф
Ахмед Ахмедов Исмаилов
Исмаил Мехмед Мехмед
Стоян Георгиев Димитров
Пламен Георгиев Петров
Христо Ангелов Татаров
Антон Стефанов Христов
Рефайтин Исмаил Сефер
Едиз Февзиев Герджиков
Мехмед Сабри Юсуф
Мустафа Исмаилов Садулов