Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
559 - 2.0591520.05915 2 + 0 = 2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
1939 - 7.1425870.14258 7 + 0 = 7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
595 - 2.1917720.19177 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
51 - 0.18787
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
70 - 0.25785
22КОАЛИЦИЯ "СИНЯ КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
95 - 0.34995
23ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
34 - 0.12524
24ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
162 - 0.59675
25ПП ЕСИ
(политическа партия)
396 - 1.4587210.458721 1 + 1 = 2
26КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА"
(коалиция на политически партии)
1126 - 4.1477840.14778 4 + 0 = 4
27ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
92 - 0.33889
 1. Сумата на действителните гласове е 5119
 2. Отношението 5119/17 е 301.11765 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 302 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ЕСИ, КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ЕСИ, КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА" е равна на 4615.
 8. Квотата на Хеър е 4615/17 = 271.47059
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ЕСИ, КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ЕСИ, КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА ВЪРБИЦА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №25 ПП ЕСИ с най-голям остатък 0.45872 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.