Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2710 - 6.3907960.39079 6 + 0 = 6
3ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
(политическа партия)
103 - 0.24290
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
105 - 0.24761
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
252 - 0.59427
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
721 - 1.7002810.700281 1 + 1 = 2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
4219 - 9.9493590.949351 9 + 1 = 10
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
345 - 0.81359
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
112 - 0.26412
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
561 - 1.3229610.32296 1 + 0 = 1
22МКП "БЪДЕЩЕ ЗА ХАРМАНЛИ"
(коалиция на политически партии)
93 - 0.21931
23МКП "ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ ЗА ХАРМАНЛИ"
(коалиция на политически партии)
294 - 0.69332
24МКП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ"
(коалиция на политически партии)
208 - 0.49051
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
223 - 0.52588
26ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
153 - 0.36081
28ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
37 - 0.08725
30ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
67 - 0.15800
31ПП ЕСИ
(политическа партия)
186 - 0.43863
32ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”
(политическа партия)
694 - 1.6366110.636611 1 + 1 = 2
 1. Сумата на действителните гласове е 11083
 2. Отношението 11083/21 е 527.76190 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 528 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” е равна на 8905.
 8. Квотата на Хеър е 8905/21 = 424.04762
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.94935 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.70028 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №32 ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ” със следващ най-голям остатък 0.63661 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.