Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
891 - 3.0824230.08242 3 + 0 = 3
3ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
(политическа партия)
55 - 0.19027
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
1101 - 3.8089130.808911 3 + 1 = 4
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
213 - 0.73687
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
16 - 0.05535
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
909 - 3.1446930.14469 3 + 0 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
104 - 0.35979
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
58 - 0.20065
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
736 - 2.5461920.546191 2 + 1 = 3
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
52 - 0.17989
22ПП ЕСИ
(политическа партия)
104 - 0.35979
23КП "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД"
(коалиция на политически партии)
1277 - 4.4177940.41779 4 + 0 = 4
24ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
345 - 1.19353
26КП "ЕДИННИ ЗА ТОПОЛОВГРАД"-ПП"ПК ЕКОГЛАСТНОСТ" И ПП"ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА"
(коалиция на политически партии)
20 - 0.06919
28ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
182 - 0.62963
29ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
102 - 0.35287
30ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
65 - 0.22487
25 Стоян Тонев Тонев
(независим кандидат)
133 - -
27 Пенка Иванова Янева
(независим кандидат)
204 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 6567
 2. Отношението 6567/17 е 386.29412 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 387 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД" е равна на 4914.
 8. Квотата на Хеър е 4914/17 = 289.05882
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №5 ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” с най-голям остатък 0.80891 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №14 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" със следващ най-голям остатък 0.54619 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.