И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Стамболово
област ХАСКОВО

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 26
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 26
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 5214
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 4
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 1
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 4017
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 4017
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 381
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3636

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"460
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”72
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2305
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"348
9ПП "АТАКА"49
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”56
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"47
22КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО"237
23ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"11
24ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"51

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 214 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"12
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2
22КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО"1


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Петър Делчев Хаджиев
Господин Райчев Господинов
Мустафа Ибрям Юмер
Ербил Халим Халим
Себахтин Шакир Халил
Мухлис Фариз Сербест
Бирсен Хасан Али
Рушен Ахмед Мехмед
Шериф Изет Аптураман
Юсеин Хасан Руфат
Зеки Мустафа Хасан
Кязим Хюсеин Кязим
Мустафа Талиб Йълмаз
Хасан Ахмед Алимолла
Стефан Василев Ночев
Янчо Талев Янев
Петко Георгиев Ангелов