Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
460 - 2.3343320.33433 2 + 0 = 2
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
72 - 0.36537
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
2305 - 11.69701110.697011 11 + 1 = 12
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
348 - 1.7659710.765971 1 + 1 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
49 - 0.24866
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
56 - 0.28418
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
47 - 0.23851
22КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО"
(коалиция на политически партии)
237 - 1.2026910.20269 1 + 0 = 1
23ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
11 - 0.05582
24ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"
(политическа партия)
51 - 0.25881
 1. Сумата на действителните гласове е 3636
 2. Отношението 3636/17 е 213.88235 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 214 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО" е равна на 3350.
 8. Квотата на Хеър е 3350/17 = 197.05882
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ЗАЕДНО ЗА СТАМБОЛОВО" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.76597 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.69701 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.