Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
900 - 3.5040430.50404 3 + 0 = 3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
2049 - 7.9775470.977541 7 + 1 = 8
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
191 - 0.74364
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
51 - 0.19856
22ПП "НОВА ЗОРА"
(политическа партия)
18 - 0.07008
23МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ 2007"
(коалиция на политически партии)
390 - 1.5184210.518421 1 + 1 = 2
24МК "КОАЛИЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА И КУРОРТА"
(коалиция на политически партии)
110 - 0.42827
25ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
20 - 0.07787
26МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ"
(коалиция на политически партии)
246 - 0.95777
 1. Сумата на действителните гласове е 3975
 2. Отношението 3975/13 е 305.76923 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 306 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ 2007", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ 2007" е равна на 3339.
 8. Квотата на Хеър е 3339/13 = 256.84615
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ 2007" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ 2007" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с най-голям остатък 0.97754 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №23 МК "КОАЛИЦИЯ ЗА МИНЕРАЛНИ БАНИ 2007" със следващ най-голям остатък 0.51842 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.