Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
409 - 3.5341730.534171 3 + 1 = 4
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
447 - 3.8625330.862531 3 + 1 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
81 - 0.69992
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
34 - 0.29379
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
68 - 0.58759
23ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”
(политическа партия)
262 - 2.2639420.26394 2 + 0 = 2
24ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
155 - 1.3393610.33936 1 + 0 = 1
 1. Сумата на действителните гласове е 1456
 2. Отношението 1456/11 е 132.36364 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 133 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" е равна на 1273.
 8. Квотата на Хеър е 1273/11 = 115.72727
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с най-голям остатък 0.86253 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.53417 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.