И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Любимец
област ХАСКОВО

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 18
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 18
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8637
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 7
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 5
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 15
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 5361
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 5364
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 423
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 4941

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"2267
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"125
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"47
9ПП "АТАКА"96
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"98
18ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”40
22ПП ЕСИ9
23ПП „ДРОМ”92
24ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”4
25ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"107
26КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ"390
27ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"177
28ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"15
30ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"38
32КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ""1436

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 291 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"9
26КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ"2
32КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ""6


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Анастас Бончев Анастасов
Мария Стефанова Станкова
Христо Иванов Желев
Донка Трифонова Козалиева
Тодор Георгиев Милев
Валентин Иванов Расоков
Теню Николов Драгов
Петър Янев Петков
Георги Тенев Гайдажиев
Васил Иванов Точков
Гергана Трифонова Караджонова
Михаил Димитров Димитров
Владимир Николов Бамбалов
Лилия Богданова Балашева
Гергана Христова Георгиева
Карамфил Димитров Дулев
Ана Атанасова Гочева