Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2267 - 9.4158390.41583 9 + 0 = 9
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
125 - 0.51918
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
47 - 0.19521
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
96 - 0.39873
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
98 - 0.40704
18ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”
(политическа партия)
40 - 0.16614
22ПП ЕСИ
(политическа партия)
9 - 0.03738
23ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
92 - 0.38212
24ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”
(политическа партия)
4 - 0.01661
25ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
107 - 0.44442
26КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ"
(коалиция на политически партии)
390 - 1.6198410.619841 1 + 1 = 2
27ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
177 - 0.73516
28ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
15 - 0.06230
30ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
38 - 0.15783
32КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ""
(коалиция на политически партии)
1436 - 5.9643350.964331 5 + 1 = 6
 1. Сумата на действителните гласове е 4941
 2. Отношението 4941/17 е 290.64706 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 291 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"" е равна на 4093.
 8. Квотата на Хеър е 4093/17 = 240.76471
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ", КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №32 КП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ"" с най-голям остатък 0.96433 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №26 КП "КОАЛИЦИЯ ЗА СИЛНА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ" със следващ най-голям остатък 0.61984 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.