Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1084 - 4.5210140.52101 4 + 0 = 4
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
123 - 0.51299
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
365 - 1.5223010.522301 1 + 1 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
26 - 0.10844
13ПП „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ”
(политическа партия)
34 - 0.14180
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
50 - 0.20853
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
207 - 0.86333
22ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
(политическа партия)
78 - 0.32531
23КП "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА"
(коалиция на политически партии)
1031 - 4.2999740.29997 4 + 0 = 4
24КП "ЗА ИВАЙЛОВГРАД"
(коалиция на политически партии)
637 - 2.6567220.656721 2 + 1 = 3
25ПП „ВОТ КОНСЕРВАТОРИ”
(политическа партия)
15 - 0.06256
26ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
292 - 1.21784
27ПП „ОБЕДИНЕНИЕ ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
127 - 0.52968
28ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
48 - 0.20019
 1. Сумата на действителните гласове е 4117
 2. Отношението 4117/13 е 316.69231 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 317 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА", КП "ЗА ИВАЙЛОВГРАД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА", КП "ЗА ИВАЙЛОВГРАД" е равна на 3117.
 8. Квотата на Хеър е 3117/13 = 239.76923
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА", КП "ЗА ИВАЙЛОВГРАД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", КП "ОБЩИНСКА ЛЕВИЦА", КП "ЗА ИВАЙЛОВГРАД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 КП "ЗА ИВАЙЛОВГРАД" с най-голям остатък 0.65672 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.52230 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.