Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
6622 - 11.02275110.02275 11 + 0 = 11
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
2255 - 3.7535930.753591 3 + 1 = 4
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
424 - 0.70578
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
414 - 0.68913
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
3562 - 5.9291850.929181 5 + 1 = 6
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
597 - 0.99375
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
259 - 0.43112
18ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”
(политическа партия)
222 - 0.36953
22ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
281 - 0.46774
23КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД"
(коалиция на политически партии)
5381 - 8.9570280.957021 8 + 1 = 9
24ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
56 - 0.09322
26КП "ОБЕДИНЕНИ ЗА ДИМИТРОВГРАД"
(коалиция на политически партии)
127 - 0.21140
27ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
106 - 0.17644
28ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
472 - 0.78567
29ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
167 - 0.27798
30ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
85 - 0.14149
31ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”
(политическа партия)
206 - 0.34290
32ПП "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ"
(политическа партия)
295 - 0.49105
33ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
889 - 1.4798010.47980 1 + 0 = 1
35ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
136 - 0.22638
36ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
305 - 0.50769
37ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
1116 - 1.8576510.857651 1 + 1 = 2
39ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
121 - 0.20141
40ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
32 - 0.05327
41ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
522 - 0.86890
42КП "Граждани за Димитровград"
(коалиция на политически партии)
697 - 1.16020
44ПП "НОВА ЗОРА"
(политическа партия)
197 - 0.32792
34 Емилия Димитрова Пенева
(независим кандидат)
343 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 25889
 2. Отношението 25889/33 е 784.51515 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 785 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "ЛИДЕР", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "ЛИДЕР" е равна на 19825.
 8. Квотата на Хеър е 19825/33 = 600.75758
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "ЛИДЕР" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП "ЛИДЕР" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №23 КП "ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД" с най-голям остатък 0.95702 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.92918 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №37 ПП "ЛИДЕР" със следващ най-голям остатък 0.85765 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №5 ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” със следващ най-голям остатък 0.75359 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.