И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 235800003

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

населено място с.Челопеч
община Челопеч
област СОФИЯ-ОБЛАСТ

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна избирателна урна 11
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 8
5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна 10
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници 10
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници 1
19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) 9

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партията или коалицията от партии или имената на независимите кандидати БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ" 1
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" 0
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 0
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" 0
22Инициативен комитет Светлана Иванова Якова-Нинова Светлана Иванова Якова-Нинова0
23Местна коалиция КП"ЧЕЛОПЕЧ" 7
24Местна коалиция "ЕКОБЪДЕЩЕ" 1
25ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” 0