И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ПОДВИЖНАТА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 235500014

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

населено място гр.ПИРДОП
община Пирдоп
област СОФИЯ-ОБЛАСТ

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на избирателите според списъка за гласуване с подвижна избирателна урна 10
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 13
5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в списъка за гласуване с подвижна избирателна урна 10
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници 10
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници 0
19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) 10

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партията или коалицията от партии или имената на независимите кандидати БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ" 5
9ПП "АТАКА" 0
10ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” 0
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 0
22ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” 0
23ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” 0
24ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" 0
27КП "ЕКОБЪДЕЩЕ" 0
28КП "СИГУРНОСТ И БЪДЕЩЕ ЗА ПИРДОП" 5
29ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” 0
30ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 0
31ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 0
32КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" 0