И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
№ 235500003

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

населено място гр.ПИРДОП
община Пирдоп
област СОФИЯ-ОБЛАСТ

СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на избирателите според част І и част ІІ на избирателния списък при предаване му на СИК 409
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в части І и ІІ на избирателния списък в изборния ден 0
3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък 0
4. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 13
5. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителната страница (под чертата), както и тези от допълнителния списък 258
12. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници 258
18. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници 11
19. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (бюлетини по установения образец с отбелязан вот със знак "Х" и с химикал, пишещ със син цвят, за една кандидатска листа, които съдържат два печата на съответната секционна избирателна комисия) 247

20. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Наименование на партията или коалицията от партии или имената на независимите кандидати БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ" 59
9ПП "АТАКА" 3
10ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” 9
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" 5
22ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” 5
23ПП „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ” 1
24ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" 0
27КП "ЕКОБЪДЕЩЕ" 22
28КП "СИГУРНОСТ И БЪДЕЩЕ ЗА ПИРДОП" 106
29ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ” 11
30ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" 0
31ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" 16
32КП "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" 10