Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1190 - 5.4223650.422361 5 + 1 = 6
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
954 - 4.3470040.34700 4 + 0 = 4
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
133 - 0.60603
11ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
139 - 0.63337
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
294 - 1.33964
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”
(политическа партия)
35 - 0.15948
22ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
62 - 0.28251
23КОАЛИЦИЯ НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД
(коалиция на политически партии)
115 - 0.52401
24ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
326 - 1.48545
26КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА
(коалиция на политически партии)
709 - 3.2306330.23063 3 + 0 = 3
27КОАЛИЦИЯ ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЛИВНИЦА
(коалиция на политически партии)
186 - 0.84753
28ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
(политическа партия)
46 - 0.20960
29ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
69 - 0.31441
30ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
145 - 0.66071
 1. Сумата на действителните гласове е 4403
 2. Отношението 4403/13 е 338.69231 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 339 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА е равна на 2853.
 8. Квотата на Хеър е 2853/13 = 219.46154
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА СЛИВНИЦА получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.42236 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.