И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Драгоман
област СОФИЯ-ОБЛАСТ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 24
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 24
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 4708
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 2
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 0
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3356
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3358
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 218
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3140

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"760
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"834
9ПП "АТАКА"55
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"97
22КП "Радетели за община Драгоман"452
23ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"130
24КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие"376
25КП "С ЛЮБОВ ЗА ДРАГОМАН"227
26ПП „ДРОМ”33
27КП "Обединение за възстановяване и развитие на Драгоман-ОВРД"176

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 242 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"5
22КП "Радетели за община Драгоман"2
24КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Андрей Алексиев Иванов
Емилия Горанова Милушева
Феодор Константинов Рангелов
Валентина Накова Михайлова
Соня Стоянова Дончева
Зорка Славчева Димитрова
Роза Костадинова Стаменова
Бойка Георгиева Славчева
Ивелина Цветанова Нешева
Методи Стоименов Методиев
Венцислав Петров Димитров
Лидия Кирилова Банкова-Найденова
Йорданка Асенова Георгиева