Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
760 - 4.0792740.07927 4 + 0 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
834 - 4.4764740.476471 4 + 1 = 5
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
55 - 0.29521
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
97 - 0.52064
22КП "Радетели за община Драгоман"
(коалиция на политически партии)
452 - 2.4260920.42609 2 + 0 = 2
23ПП "ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН"
(политическа партия)
130 - 0.69777
24КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие"
(коалиция на политически партии)
376 - 2.0181720.01817 2 + 0 = 2
25КП "С ЛЮБОВ ЗА ДРАГОМАН"
(коалиция на политически партии)
227 - 1.21841
26ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
33 - 0.17713
27КП "Обединение за възстановяване и развитие на Драгоман-ОВРД"
(коалиция на политически партии)
176 - 0.94467
 1. Сумата на действителните гласове е 3140
 2. Отношението 3140/13 е 241.53846 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 242 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "Радетели за община Драгоман", КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "Радетели за община Драгоман", КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие" е равна на 2422.
 8. Квотата на Хеър е 2422/13 = 186.30769
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "Радетели за община Драгоман", КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", КП "Радетели за община Драгоман", КП "Лидер на хора,традиции,бизнес и земеделие" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.47647 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.