Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
6494 - 13.79476130.794761 13 + 1 = 14
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
290 - 0.61603
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
2762 - 5.8671350.867131 5 + 1 = 6
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
671 - 1.4253610.425361 1 + 1 = 2
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
562 - 1.1938210.19382 1 + 0 = 1
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
218 - 0.46308
22ПП "СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА"
(политическа партия)
377 - 0.80084
23ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
183 - 0.38873
24ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ"
(политическа партия)
739 - 1.5698110.569811 1 + 1 = 2
25ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
325 - 0.69038
26ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
375 - 0.79659
27ПРОМЯНА
(коалиция на политически партии)
656 - 1.3935010.39350 1 + 0 = 1
29ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ"
(политическа партия)
612 - 1.3000310.30003 1 + 0 = 1
31ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
560 - 1.1895710.18957 1 + 0 = 1
32Коалиция за Ботевград
(коалиция на политически партии)
299 - 0.63515
34СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА БОТЕВГРАД
(коалиция на политически партии)
350 - 0.74348
35ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
596 - 1.2660410.26604 1 + 0 = 1
36ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
30 - 0.06373
37ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
45 - 0.09559
 1. Сумата на действителните гласове е 16144
 2. Отношението 16144/29 е 556.68966 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 557 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПРОМЯНА, ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПРОМЯНА, ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" е равна на 13652.
 8. Квотата на Хеър е 13652/29 = 470.75862
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПРОМЯНА, ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ", ПРОМЯНА, ПП "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”, ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.86713 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.79476 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №24 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ" със следващ най-голям остатък 0.56981 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №9 ПП "АТАКА" със следващ най-голям остатък 0.42536 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.