Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
615 - 3.6089130.608911 3 + 1 = 4
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
211 - 1.23818
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
819 - 4.8060140.806011 4 + 1 = 5
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
212 - 1.24405
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
145 - 0.85088
23ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"
(политическа партия)
65 - 0.38143
24КП "ВМРО-БНД,ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ"
(коалиция на политически партии)
109 - 0.63963
25ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
55 - 0.32275
26ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
270 - 1.5844010.58440 1 + 0 = 1
29ПП „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ”
(политическа партия)
240 - 1.40835
30ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
305 - 1.7897810.789781 1 + 1 = 2
31ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
19 - 0.11149
32ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
117 - 0.68657
33КП КОАЛИЦИЯ ЗА СОПОТ
(коалиция на политически партии)
626 - 3.6734630.673461 3 + 1 = 4
34КП „ОДС-ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”
(коалиция на политически партии)
86 - 0.50466
35ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
262 - 1.5374510.53745 1 + 0 = 1
36ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
100 - 0.58681
27 Галина Петкова Славчева
(независим кандидат)
107 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 4363
 2. Отношението 4363/17 е 256.64706 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 257 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП КОАЛИЦИЯ ЗА СОПОТ, ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП КОАЛИЦИЯ ЗА СОПОТ, ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" е равна на 2897.
 8. Квотата на Хеър е 2897/17 = 170.41176
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП КОАЛИЦИЯ ЗА СОПОТ, ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, КП КОАЛИЦИЯ ЗА СОПОТ, ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.80601 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” със следващ най-голям остатък 0.78978 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №33 КП КОАЛИЦИЯ ЗА СОПОТ със следващ най-голям остатък 0.67346 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.60891 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.