И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Съединение
област ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 19
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 19
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 8955
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 3
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 2
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 10
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 5970
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 5970
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 418
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 5552

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"2487
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"108
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"1363
9ПП "АТАКА"116
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"474
22ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”39
23ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"47
26КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ"549
27ПП ЕСИ35
30КП "Гражданско сдружение Съединение"334

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
17

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 327 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"8
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"4
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"2
26КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ"2
30КП "Гражданско сдружение Съединение"1


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Никола Николов Лапков
Петя Томова Червенакова
Йорданка Стоянова Кичукова
Тодор Данаилов Празов
Виктория Николаева Кацарска
Атанас Лилов Вълков
Стойчо Стоянов Кърджалийски
Гено Стоянов Чобанов
Георги Любенов Руменов
Любка Димитрова Чушкова
Георги Георгиев Трендафилов
Николай Ангелов Килимперов
Запрянка Василева Ходжева
Нешо Неделев Бончев
Добромир Николов Илиев
Петко Николов Ликов
Юлия Маринова Пусалска