Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2487 - 8.1196580.11965 8 + 0 = 8
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
108 - 0.35260
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1363 - 4.4499740.44997 4 + 0 = 4
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
116 - 0.37872
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
474 - 1.5475310.547531 1 + 1 = 2
22ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
39 - 0.12733
23ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
47 - 0.15345
26КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ"
(коалиция на политически партии)
549 - 1.7923910.792391 1 + 1 = 2
27ПП ЕСИ
(политическа партия)
35 - 0.11427
30КП "Гражданско сдружение Съединение"
(коалиция на политически партии)
334 - 1.0904610.09046 1 + 0 = 1
 1. Сумата на действителните гласове е 5552
 2. Отношението 5552/17 е 326.58824 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 327 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ", КП "Гражданско сдружение Съединение", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ", КП "Гражданско сдружение Съединение" е равна на 5207.
 8. Квотата на Хеър е 5207/17 = 306.29412
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ", КП "Гражданско сдружение Съединение" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ", КП "Гражданско сдружение Съединение" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №26 КП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство, ЗНС, НДСВ" с най-голям остатък 0.79239 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №14 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" със следващ най-голям остатък 0.54753 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.