И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Марица
област ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 34
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 34
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 25859
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 6
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 14
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 18
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 16523
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 16523
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1750
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 14773

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"2654
3ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”132
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”159
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"180
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"667
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3191
9ПП "АТАКА"367
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"438
22ПП "СОЛИДАРНОСТ"198
23ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"268
24ПП „ДРОМ”113
29ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"703
30MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА"2724
32MK "Десен Алианс за Марица"1221
34ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”1404
35ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”27
36ПП ЕСИ99
42ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"228

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
29

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 510 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"6
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"7
29ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"2
30MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА"6
32MK "Десен Алианс за Марица"3
34ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”3


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Васил Борисов Михайлов
Иван Донков Дончев
Гергана Трендафилова Трендафилова
Цанко Златанов Динов
Атанас Георгиев Георгиев
Петър Ангелов Славков
Димчо Иванов Данков
Албена Величкова Миланова
Запрян Иванов Дачев
Атанас Христозов Тинков
Светла Димитрова Янчева
Виолета Стефанова Христодулова
Данаил Хараланов Данаилов
Иван Цветанов Кирков
Владислава Илиева Казакова
Георги Андонов Какалов
Радослав Сергеев Кошински
Ангел Янчев Русев
Росен Стоянов Димов
Петър Иванов Минков
Стефан Иванов Цанков
Енчо Иванов Кирев
Иван Георгиев Цанков
Пламен Панков Петков
Яко Рангелов Видолов
Димитър Георгиев Гогичев
Гергана Спасова Титюкова
Илия Найденов Тосков
Костадин Димитров Танев