Мандати за разпределяне: 29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2654 - 6.1259260.12592 6 + 0 = 6
3ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО”
(политическа партия)
132 - 0.30468
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
159 - 0.36700
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
180 - 0.41547
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
667 - 1.5395610.539561 1 + 1 = 2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
3191 - 7.3654170.36541 7 + 0 = 7
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
367 - 0.84710
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
438 - 1.01098
22ПП "СОЛИДАРНОСТ"
(политическа партия)
198 - 0.45702
23ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
268 - 0.61859
24ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
113 - 0.26082
29ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
703 - 1.6226510.622651 1 + 1 = 2
30MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА"
(коалиция на политически партии)
2724 - 6.2874960.28749 6 + 0 = 6
32MK "Десен Алианс за Марица"
(коалиция на политически партии)
1221 - 2.8182920.818291 2 + 1 = 3
34ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”
(политическа партия)
1404 - 3.2406930.24069 3 + 0 = 3
35ПП „СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ „ЗАЩИТА”
(политическа партия)
27 - 0.06232
36ПП ЕСИ
(политическа партия)
99 - 0.22851
42ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
228 - 0.52627
 1. Сумата на действителните гласове е 14773
 2. Отношението 14773/29 е 509.41379 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 510 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 29 - 0 = 29 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 29 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА", MK "Десен Алианс за Марица", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА", MK "Десен Алианс за Марица", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” е равна на 12564.
 8. Квотата на Хеър е 12564/29 = 433.24138
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА", MK "Десен Алианс за Марица", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО", MK "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ – МАРИЦА", MK "Десен Алианс за Марица", ПП „НОВОТО ВРЕМЕ” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №32 MK "Десен Алианс за Марица" с най-голям остатък 0.81829 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №29 ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" със следващ най-голям остатък 0.62265 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.53956 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.