И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Асеновград
област ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 105
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 104
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 56135
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 25
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 13
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 30
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 32019
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 32022
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1805
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 30217

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"8994
4ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС"1969
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”345
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"4886
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"5326
9ПП "АТАКА"1013
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"657
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"374
22ПП „ДРОМ”21
23КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА АСЕНОВГРАД769
24ПП "СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ"374
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"1116
26КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"911
29КП ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИ - ДСБ И БСДП761
30ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”55
31ИК ЗА ТЕОДОР СТЕФАНОВ ПЕЕВ Теодор Стефанов Пеев178
32ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"338
33ПП ЕСИ20
34ИК ЗА ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ГОЛОГАНОВА Йорданка Димитрова Гологанова347
35ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”277
36ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"188
38ИК ЗА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ Димитър Георгиев Ангелов166
39ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"10
40ИК ЗА АСАН НЕВРИЕ АСАН Асан Неврие Асан105
41ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”29
42ИК ЗА САЛИМ АЛИ АЛИМОЛЛА Салим Али Алимолла227
43ИК ЗА РАФЕТ АХМЕДОВ АХМЕДОВ Рафет Ахмедов Ахмедов509
44ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”15
46ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”43
47ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"194

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
33

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 916 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"13
4ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС"3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"7
9ПП "АТАКА"1
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Христо Грудев Грудев
Ангел Христев Димитров
Костадин Иванов Яков
Петър Желязков Филипов
Христина Николова Филипова
Елка Петрова Ценова
Георги Иванов Иванов
Никола Сталев Христозов
Гавраил Георгиев Бялков
Иван Лазаров Чохаджиев
Петя Георгиева Шопова
Благовест Христов Пройчев
Васил Георгиев Бураджиев
Светозар Борисов Шуманов
Атанас Стефанов Ников
Паскал Ангелов Терзиев
Мюмюн Исмаил Алиджик
Денис Себахтин Мустафа
Ферди Емел Кадир
Орхан Хасан Каравели
Емин Шукри Гуне
Зафер Джемил Моллаюмер
Хашим Реджеб Алимолла
Емил Викторов Караиванов
Маргарита Асенова Стоилова
Манол Трифонов Генов
Божидар Георгиев Малинов
Енко Георгиев Найденов
Дамян Борисов Борисов
Ванелина Георгиева Арнаудова
Емануил Крумов Иванов
Любомир Томов Наков
Гинка Маркова Николова