Мандати за разпределяне: 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
8994 - 12.73610120.736101 12 + 1 = 13
4ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС"
(политическа партия)
1969 - 2.7882320.788231 2 + 1 = 3
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
345 - 0.48854
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
4886 - 6.9189060.918901 6 + 1 = 7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
5326 - 7.5419770.54197 7 + 0 = 7
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
1013 - 1.4344710.43447 1 + 0 = 1
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
657 - 0.93036
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
374 - 0.52961
22ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
21 - 0.02974
23КОАЛИЦИЯ ЗАЕДНО ЗА АСЕНОВГРАД
(коалиция на политически партии)
769 - 1.08895
24ПП "СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ"
(политическа партия)
374 - 0.52961
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
1116 - 1.5803310.580331 1 + 1 = 2
26КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
911 - 1.29004
29КП ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИ - ДСБ И БСДП
(коалиция на политически партии)
761 - 1.07763
30ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”
(политическа партия)
55 - 0.07788
32ПП "ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ - НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО"
(политическа партия)
338 - 0.47863
33ПП ЕСИ
(политическа партия)
20 - 0.02832
35ПП „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ”
(политическа партия)
277 - 0.39225
36ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
188 - 0.26622
39ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
10 - 0.01416
41ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
(политическа партия)
29 - 0.04107
44ПП „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА”
(политическа партия)
15 - 0.02124
46ПП „ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
43 - 0.06089
47ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
194 - 0.27472
31 Теодор Стефанов Пеев
(независим кандидат)
178 - -
34 Йорданка Димитрова Гологанова
(независим кандидат)
347 - -
38 Димитър Георгиев Ангелов
(независим кандидат)
166 - -
40 Асан Неврие Асан
(независим кандидат)
105 - -
42 Салим Али Алимолла
(независим кандидат)
227 - -
43 Рафет Ахмедов Ахмедов
(независим кандидат)
509 - -
 1. Сумата на действителните гласове е 30217
 2. Отношението 30217/33 е 915.66667 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 916 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници със сума на действителните гласове по-голяма или равна на общинската избирателна квота. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 33 - 0 = 33 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 33 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" е равна на 23304.
 8. Квотата на Хеър е 23304/33 = 706.18182
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "АТАКА", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 4 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" с най-голям остатък 0.91890 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №4 ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ - СДС" със следващ най-голям остатък 0.78823 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.73610 (колона 7 от таблицата).
 16. Четвъртият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №25 ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" със следващ най-голям остатък 0.58033 (колона 7 от таблицата).
 17. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.