И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Шабла
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 16
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 16
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 4596
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 1
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 14
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 13
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 2608
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 2608
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 140
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 2468

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"554
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”18
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"729
9ПП "АТАКА"113
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"154
15ПП „ПАРТИЯ ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА”46
22ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"363
23ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”300
24ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"48
25ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”48
26ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"14
27ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"70
28ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”11

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 190 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"5
22ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"2
23ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Живко Спасов Иванов
Кирил Стефанов Кирилов
Стефан Вълев Иванов
Елеонора Николова Василева
Йорданка Иванова Стоева-Йорданова
Здравко Иванов Йорданов
Виолета Трифонова Георгиева
Станой Станимиров Стоев
Николинка Пенчева Георгиева
Даниел Епифаниев Похомов
Илона Петрова Букорова
Димитър Иванов Арнаудов
Иван Пенков Иванов