И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Тервел
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 35
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 34
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 14702
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 2
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 4
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 12
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 9753
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 9753
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 622
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 9131

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"1160
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”566
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"3022
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3945
9ПП "АТАКА"125
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"58
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"111
22ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”38
24ПП ЕСИ5
25ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”8
26МК "СИНЯ КОАЛИЦИЯ- ТЕРВЕЛ”9
27ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"84

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
21

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 435 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"3
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”1
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"7
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"10


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Симеон Георгиев Симеонов
Боряна Иванова Колчев
Ахмед Юсеин Ахмед
Венета Георгиева Драганова
Айдън Фаик Адем
Ердинч Илияз Хаджиев
Исмет Абил Абил
Даил Ниязи Мехмед
Бюрхан Ахмед Дюкянджи
Георги Йорданов Стратиев
Юнал Сали Хамид
Живко Жеков Георгиев
Стефка Костадинова Димитрова
Красимир Димитров Гочев
Диана Василева Йорданова
Нели Динкова Денева
Калоян Тодоров Енчев
Шенол Мехмед Али
Никола Петров Чомаков
Мария Вълева Димитрова
Никола Гочев Проданов