И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Крушари
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 17
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 17
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 4118
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 8
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 3
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 13
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 2423
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 2423
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 199
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 2224

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"510
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”244
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"733
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"352
9ПП "АТАКА"54
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"23
22ПП ЕСИ49
23ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”93
25ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”61
27СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - КРУШАРИ9
28ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"12
31ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"6
32ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"78

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 172 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"4
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Петранка Янкова Кръстева
Татяна Георгиева Жендова
Младен Иванов Колев
Николай Георгиев Петров
Иван Илиев Йорданов
Семра Ибрямова Халил
Илхан Юсеин Мюстеджеб
Видин Фиданов Каракашев
Нуртен Февзитова Мехмедова
Пламен Стоилов Игнатов
Адем Мустафов Адемов
Злати Стоянов Киров
Боян Петров Петров