Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
510 - 3.6052230.605221 3 + 1 = 4
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
244 - 1.7248510.724851 1 + 1 = 2
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
733 - 5.1816250.18162 5 + 0 = 5
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
352 - 2.4883120.48831 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
54 - 0.38173
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
23 - 0.16259
22ПП ЕСИ
(политическа партия)
49 - 0.34638
23ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
93 - 0.65742
25ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
61 - 0.43121
27СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - КРУШАРИ
(коалиция на политически партии)
9 - 0.06362
28ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
12 - 0.08483
31ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
6 - 0.04241
32ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
78 - 0.55139
 1. Сумата на действителните гласове е 2224
 2. Отношението 2224/13 е 171.07692 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 172 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" е равна на 1839.
 8. Квотата на Хеър е 1839/13 = 141.46154
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”, ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №5 ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” с най-голям остатък 0.72485 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.60522 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.