И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Добрич
област ДОБРИЧ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 67
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 67
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 18384
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 13
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 6
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 14
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 12052
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 12052
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 1091
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 10961

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"2068
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”130
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"1815
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3896
9ПП "АТАКА"391
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"353
22ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"163
23КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧКА"126
25ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”33
26ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"964
27КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ДОБРИЧКА"78
29ПП "НОВА ЗОРА"31
30ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"898
31ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”15

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
21

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 522 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"5
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"8
26ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"2
30ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Петър Стефанов Петров
Димитър Василев Чернев
Анна Чавдарова Цонева
Джемайдин Сали Белбер
Петър Иванов Петров
Пламен Недев Петров
Джевдет Мустафа Мехмед
Иван Илиев Стоянов
Нуртен Назимова Асан
Даниела Атанасова Йорданова-Георгиева
Лиляна Георгиева Иванова
Стелиян Георгиев Маринов
Петко Йорданов Петков
Ганка Александрова Стоянова
Руска Недялкова Симеонова
Ганчо Василев Ганчев
Донко Георгиев Марев
Петър Желев Иванов
Славка Петрова Иванова
Дико Иванов Иванов
Димитър Стоилов Димитров