Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2068 - 4.5045140.504511 4 + 1 = 5
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
130 - 0.28317
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
1815 - 3.9534330.953431 3 + 1 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
3896 - 8.4862680.48626 8 + 0 = 8
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
391 - 0.85168
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
353 - 0.76890
22ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
163 - 0.35505
23КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧКА"
(коалиция на политически партии)
126 - 0.27445
25ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
(политическа партия)
33 - 0.07188
26ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
964 - 2.0997820.09978 2 + 0 = 2
27КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ - ДОБРИЧКА"
(коалиция на политически партии)
78 - 0.16990
29ПП "НОВА ЗОРА"
(политическа партия)
31 - 0.06752
30ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
898 - 1.9560210.956021 1 + 1 = 2
31ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
15 - 0.03267
 1. Сумата на действителните гласове е 10961
 2. Отношението 10961/21 е 521.95238 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 522 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 0 = 21 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 21 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" е равна на 9641.
 8. Квотата на Хеър е 9641/21 = 459.09524
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" с най-голям остатък 0.95602 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №7 ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" със следващ най-голям остатък 0.95343 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.50451 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.