Мандати за разпределяне: 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
1225 - 3.2152230.21522 3 + 0 = 3
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
823 - 2.1601020.16010 2 + 0 = 2
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
2977 - 7.8136570.813651 7 + 1 = 8
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
213 - 0.55906
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
135 - 0.35433
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
272 - 0.71391
22ПП ЕСИ
(политическа партия)
11 - 0.02887
23ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
100 - 0.26247
24КОАЛИЦИЯ "ЕДИННИ ЗА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО"
(коалиция на политически партии)
152 - 0.39895
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
287 - 0.75328
26ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
(политическа партия)
9 - 0.02362
27ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
72 - 0.18898
28ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
92 - 0.24147
29ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
930 - 2.4409420.440941 2 + 1 = 3
30ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
(политическа партия)
20 - 0.05249
31ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
522 - 1.3700810.37008 1 + 0 = 1
 1. Сумата на действителните гласове е 7840
 2. Отношението 7840/17 е 461.17647 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 462 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 17 - 0 = 17 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 17 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”, чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” е равна на 6477.
 8. Квотата на Хеър е 6477/17 = 381.00000
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.81365 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №29 ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" със следващ най-голям остатък 0.44094 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.