Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
256 - 1.4252710.42527 1 + 0 = 1
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
540 - 3.0064230.00642 3 + 0 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
43 - 0.23940
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
136 - 0.75717
18ПП „БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ”
(политическа партия)
23 - 0.12805
23ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
124 - 0.69036
24ПП "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ ЕВРОРОМА"
(политическа партия)
101 - 0.56231
25МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА"
(коалиция на политически партии)
193 - 1.07452
26МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА ХАЙРЕДИН"
(коалиция на политически партии)
372 - 2.0710920.07109 2 + 0 = 2
27ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
356 - 1.9820110.982011 1 + 1 = 2
28ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
94 - 0.52334
30МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН"
(коалиция на политически партии)
811 - 4.5152040.515201 4 + 1 = 5
 1. Сумата на действителните гласове е 3049
 2. Отношението 3049/13 е 234.53846 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 235 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА ХАЙРЕДИН", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА ХАЙРЕДИН", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН" е равна на 2335.
 8. Квотата на Хеър е 2335/13 = 179.61538
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА ХАЙРЕДИН", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ ЗА ХАЙРЕДИН", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №27 ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" с най-голям остатък 0.98201 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №30 МЕСТНА КОАЛИЦИЯ "ПРОМЯНА И ПРОГРЕС ЗА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН" със следващ най-голям остатък 0.51520 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.