Мандати за разпределяне: 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
2872 - 7.4957670.495761 7 + 1 = 8
6ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
179 - 0.46718
7ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
(политическа партия)
91 - 0.23750
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
3252 - 8.4875480.48754 8 + 0 = 8
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
509 - 1.32846
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
242 - 0.63161
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
519 - 1.35456
26ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
195 - 0.50894
28„ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА”
(коалиция на политически партии)
791 - 2.0644720.06447 2 + 0 = 2
30ПП „НОВА СИЛА”
(политическа партия)
65 - 0.16965
33ПП ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
86 - 0.22446
37ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
160 - 0.41759
39ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
748 - 1.9522410.952241 1 + 1 = 2
23 Гергана Илиянова Данова
(независим кандидат)
469 - -
38 Венелин Димитров Кръстев
(независим кандидат)
7781 1
 1. Сумата на действителните гласове е 10956
 2. Отношението 10956/21 е 521.71429 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 522 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Венелин Димитров Кръстев (778) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (522). Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Гергана Илиянова Данова (469) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (522). Затова Венелин Димитров Кръстев (778) се счита за избран/и (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 21 - 1 = 20 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 20 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", „ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА”, ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", „ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА”, ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" е равна на 7663.
 8. Квотата на Хеър е 7663/20 = 383.15000
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", „ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА”, ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", „ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБЩИНА МЕЗДРА”, ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №39 ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" с най-голям остатък 0.95224 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.49576 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.