Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
623 - 2.7966220.796621 2 + 1 = 3
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
1016 - 4.5607740.560771 4 + 1 = 5
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
19 - 0.08529
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
33 - 0.14814
17ПП "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ"
(политическа партия)
48 - 0.21547
22ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”
(политическа партия)
314 - 1.4095310.40953 1 + 0 = 1
23ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
305 - 1.3691310.36913 1 + 0 = 1
24ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ"
(политическа партия)
59 - 0.26485
25ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
39 - 0.17507
26ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
(политическа партия)
39 - 0.17507
27ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
(политическа партия)
101 - 0.45338
28ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
13 - 0.05836
29КП ”ОДС - ОБЩНОСТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
4 - 0.01796
30ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
16 - 0.07182
31КП "СИЛА ЗА БОРОВАН"
(коалиция на политически партии)
638 - 2.8639520.863951 2 + 1 = 3
 1. Сумата на действителните гласове е 3267
 2. Отношението 3267/13 е 251.30769 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 252 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”, ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", КП "СИЛА ЗА БОРОВАН", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”, ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", КП "СИЛА ЗА БОРОВАН" е равна на 2896.
 8. Квотата на Хеър е 2896/13 = 222.76923
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”, ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", КП "СИЛА ЗА БОРОВАН" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ”, ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", КП "СИЛА ЗА БОРОВАН" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 3 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №31 КП "СИЛА ЗА БОРОВАН" с най-голям остатък 0.86395 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" със следващ най-голям остатък 0.79662 (колона 7 от таблицата).
 15. Третият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" със следващ най-голям остатък 0.56077 (колона 7 от таблицата).
 16. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.