Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
255 - 2.4455120.44551 2 + 0 = 2
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
41 - 0.39320
22КП "ЗА ЧУПРЕНЕ"
(коалиция на политически партии)
892 - 8.5544980.554491 8 + 1 = 9
23ПП "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ"
(политическа партия)
23 - 0.22058
24ПП ЕСИ
(политическа партия)
67 - 0.64255
 1. Сумата на действителните гласове е 1278
 2. Отношението 1278/11 е 116.18182 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 117 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", КП "ЗА ЧУПРЕНЕ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", КП "ЗА ЧУПРЕНЕ" е равна на 1147.
 8. Квотата на Хеър е 1147/11 = 104.27273
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", КП "ЗА ЧУПРЕНЕ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", КП "ЗА ЧУПРЕНЕ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №22 КП "ЗА ЧУПРЕНЕ" с най-голям остатък 0.55449 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.