Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
146 - 1.09699
5ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ”
(политическа партия)
53 - 0.39822
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
647 - 4.8613440.861341 4 + 1 = 5
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
216 - 1.6229510.622951 1 + 1 = 2
22ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
145 - 1.08948
25КП " ГЛАС"
(коалиция на политически партии)
601 - 4.5157140.51571 4 + 0 = 4
26КП "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА НОВО СЕЛО"
(коалиция на политически партии)
130 - 0.97678
27ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
51 - 0.38320
 1. Сумата на действителните гласове е 1989
 2. Отношението 1989/11 е 180.81818 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 181 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 0 = 11 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 11 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП " ГЛАС", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП " ГЛАС" е равна на 1464.
 8. Квотата на Хеър е 1464/11 = 133.09091
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП " ГЛАС" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ", КП " ГЛАС" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №8 ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" с най-голям остатък 0.86134 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №14 ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" със следващ най-голям остатък 0.62295 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.