Мандати за разпределяне: 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
242 - 3.6011930.601191 3 + 1 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
338 - 5.0297650.02976 5 + 0 = 5
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
32 - 0.47619
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
55 - 0.81845
23ПП "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ"
(политическа партия)
65 - 0.96726
25ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД"
(политическа партия)
92 - 1.3690510.36905 1 + 0 = 1
22 Антон Митов Драганов
(независим кандидат)
60 - -
24 Герго Митов Гергов
(независим кандидат)
1011 1
 1. Сумата на действителните гласове е 985
 2. Отношението 985/11 е 89.54545 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 90 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Герго Митов Гергов (101) е съответно по-голяма и/или равна на общинската избирателна квота (90). Сумата на действителните гласове за независимия кандидат Антон Митов Драганов (60) е съответно по-малка от общинската избирателна квота (90). Затова Герго Митов Гергов (101) се счита за избран/и (колона 4 в таблицата).
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 11 - 1 = 10 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 10 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" е равна на 672.
 8. Квотата на Хеър е 672/10 = 67.20000
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остава 1 неразпределен мандат.
 13. Първият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №2 ПП "ГЕРБ" с най-голям остатък 0.60119 (колона 7 от таблицата).
 14. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.