И З В Л Е Ч Е Н И Е от П Р О Т О К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
на 23.10.2011 г.

община Димово
област ВИДИН

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:

1. Брой на секционните избирателни комисии в общината 27
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината, представили протоколи за гласуването 27
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) 5875
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) 5
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) 2
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за общински съветници 11
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) 3865
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за общински съветници (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) 3865
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) 390
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за общински съветници (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) 3475

22. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
(сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
2ПП "ГЕРБ"855
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"694
9ПП "АТАКА"190
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"103
22ПП "ЛИДЕР"411
23ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"346
24КП " КОАЛИЦИЯ НА ПРОМЯНАТА"108
25ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"177
26КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ"323
27ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"241
29ПП „ДРОМ”27

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници
13

Общинската избирателна комисия на основание чл. 247 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

I. Общинската избирателна квота е: 268 гласове

ІІ. Обявява за избрани за общински съветници следните независими кандидати:

НЯМА


ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАНДАТИ
2ПП "ГЕРБ"4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"3
22ПП "ЛИДЕР"2
23ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"2
26КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ"2


IV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите от партии:

Лозан Георгиев Лозанов
Цветан Иванов Александров
Светослав Венциславов Славчев
Евгени Милков Цветанов
Емил Цветанов Георгиев
Добромир Филипов Тодоров
Мария Арсова Светозарова
Цветомир Любенов Цветков
Татяна Ваньова Миланова
Валери Георгиев Велков
Веселина Кирилова Данаилова
Иванела Георгиева Андреева
Росен Николов Караджов