Мандати за разпределяне: 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участник Действителни гласове Мандати за независими Частно по т. 4 Мандати по т. 5 Остатъци по т. 6 Мандати по т. 6 Мандати по т. 7
(жребий)
Общо мандати
2ПП "ГЕРБ"
(политическа партия)
855 - 4.2278440.22784 4 + 0 = 4
8ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
(политическа партия)
694 - 3.4317230.43172 3 + 0 = 3
9ПП "АТАКА"
(политическа партия)
190 - 0.93952
14ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ"
(политическа партия)
103 - 0.50932
22ПП "ЛИДЕР"
(политическа партия)
411 - 2.0323320.03233 2 + 0 = 2
23ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ"
(политическа партия)
346 - 1.7109210.710921 1 + 1 = 2
24КП " КОАЛИЦИЯ НА ПРОМЯНАТА"
(коалиция на политически партии)
108 - 0.53404
25ПП "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ"
(политическа партия)
177 - 0.87524
26КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ"
(коалиция на политически партии)
323 - 1.5971910.597191 1 + 1 = 2
27ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"
(политическа партия)
241 - 1.19171
29ПП „ДРОМ”
(политическа партия)
27 - 0.13351
 1. Сумата на действителните гласове е 3475
 2. Отношението 3475/13 е 267.30769 и не е цяло число
 3. Общинската избирателна квота е 268 - най-близкото по-голямо цяло число
 4. В общината няма независими кандидати за общински съветници. Всички мандати се разпределят между политическите партии и коалициите на политически партии.
 5. За политическите партии и коалициите на политически партии остават за преразпределяне 13 - 0 = 13 мандата.
 6. Право да участват в разпределянето на 13 мандата имат политическата партия или коалиция на партии ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ЛИДЕР", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ", чиито действителни гласове са повече от общинската избирателна квота.
 7. Сумата на действителните гласове на партиите ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ЛИДЕР", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ" е равна на 2629.
 8. Квотата на Хеър е 2629/13 = 202.23077
 9. Частните в колона 5 на таблицата се получават, като действителните гласове на всяка партия ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ЛИДЕР", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ" се разделят на квотата на Хеър.
 10. Участниците ПП "ГЕРБ", ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", ПП "ЛИДЕР", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ", КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ" получават толкова мандати (колона 6 от таблицата), колкото е цялата част на така полученото частно.
 11. Получените остатъци са показани в колона 7 на таблицата.
 12. Остават 2 неразпределени мандата.
 13. Първият неразпределен мандат получава партия/коалиция №23 ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" с най-голям остатък 0.71092 (колона 7 от таблицата).
 14. Вторият (и последен) неразпределен мандат получава партия/коалиция №26 КП "МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕНИЕ" със следващ най-голям остатък 0.59719 (колона 7 от таблицата).
 15. Окончателното разпределение на мандатите е показано в колона 10 от таблицата.